Ślub cywilny, kto nie może wziąć go w Polsce?

Osoby nie mogące wziąć ślubu cywilnego w Polsce to osoby, które są aktualnie w związku małżeńskim, niepełnoletnie, chyba, że kobieta, która jest w wieku 16 lat posiada zgodę sądu na małżeństwo, osoby identycznej płci, te spowinowacone w linii prostej, rodzeństwo, będące w stosunku przysposobienia, dotknięte chorobą psychiczną i ubezwłasnowolnione.

filmowanie wesel

Zostaw Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *